Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. ComMotiv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan ComMotiv  of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ComMotiv .

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

ComMotiv
Trevor Blonk
E-mail: trevor.blonk@aaamediamarketing.nl
of 071-4063110
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ComMotiv  geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

AAA Mediamarketing BV
AAA MediaMarketing BV is uitgever van onder meer AutoGids, AutoBusiness en NIVO Magazine.

AAA Mediamarketing BV
Sandtlaan 36 E – 1b
2223 GG Katwijk (ZH)
telefoon: 071-4063110
fax 071-4063119
contact: trevor.blonk@aaamediamarketing.nl
Heeft u vragen?
Voor sponsored magazines, mailings, folders of reclamemateriaal en alle andere vragen kunt u contact opnemen met:
Trevor Blonk: 071-4063110 trevor.blonk@aaamediamarketing.nl